Ilmalämpöpumpun Perusasennus ( laskutetaan asennuksen jälkeen)
Ilmalämpöpumpun Perusasennus ( laskutetaan asennuksen jälkeen)

Ilmalämpöpumpun Perusasennus ( laskutetaan asennuksen jälkeen)

0,00 €
Sisältää alv. 24 %

Asennus sovitaan erikseen , kysy tarjoustamme ( kimmo.savikko@kjsautomaatio.fi )

Tämä on esittelytuote.

Asennuksen tilaaminen ja eteneminen  Asentaja on palvelun tilaajaan yhteydessä ja sopii asennusajankohdasta, sekä mahdollisista lisätyötarpeista  Suorita tarvittavat ennakoivat työt ennen asentajan saapumista  Asentaja tulee sovittuna ajankohtana suorittamaan asennuksen ja tämän jälkeen laite voidaan ottaa käyttöön Perusasennuksen toimitussisältö Perusasennus sisältää ilmalämpöpumpun asennustarvikkeet ja asennustyöt, jotka riittävät useimmissa kohteissa. Näissä asennuksissa sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat ulkoseinän vastakkaisilla puolilla ja seinään tehtävä reikä ei vaadi erikoistyökaluja.  Sisäyksikön asennus max. 2,5 m korkeuteen  Ulkoyksikön teline valintojen mukaisesti asennettuna. Seinätelineen osalta asennus max. 1,5 m korkeuteen. Maatelineen osalta asennus valmiille kantavalle ruotimattomalle alustalle  Ulkoyksikön vaimenninkumisarja (4 kpl) ja sen asennus  Ulkoyksikön asennus  Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille, max. 4 m  Sähköistys ulkoyksikön ja sisäyksikön välille tarvikkeineen  Sisäyksikön kondenssivesiputki ja sen asennus kylmäaineputkien kanssa samaan koteloon  Ulkopuolen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 4 m  Reiän poraaminen rankarunkoiseen ulkoseinään sisäyksikön putkiyhteen kohdalle, max. 30 cm paksu seinä ja max. 3,5 m korkeuteen maanpinnasta, tai alapuolisesta tasosta  Reiän suojaputki ja sen asennus  Suojaputken ja putkiyhteen välin eristäminen ja tiivistäminen ilmavuotojen estämiseksi  Laitteiston sähkösyöttö maadoitetulta pistorasialta, tai turvakytkimeltä pintavetona, max. 5 m  Järjestelmän tyhjiöinti  Laitteiston testaus  Asennuspöytäkirjan laatiminen  Käyttöopastus laitteelle perustoimintojen osalta  Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotöiden osalta  Töistä syntyneiden roskien keruu ja asianmukainen jatkokäsittely Lisätyöt Perusasennuksista poikkeavat asennukset on mahdollista toteuttaa lisätöinä. Osalle lisätöille on määritetty valmiiksi kiinteät hinnat. Lisätyöt, joiden laajuus pystytään määrittämään vasta työmaalla, hinnoitellaan tapauskohtaisesti työmaalla asentajan toimesta. Lisätöistä sovitaan ennen asennuksen aloittamista asentajan kanssa erikseen. Mahdolliset lisätyöt tilataan asentajalta ja asentaja laskuttaa asiakasta tehdyistä lisätöistä. Lisätyötunnit 60 EUR per tunti. Lisätöitä ovat esim. perusasennuksen kuulumattomat sähkötyöt. Putkitusten lisämetrit sisä- ja ulkoyksikön välille. Sisältää eristetyt kylmäaineputket, kondenssivesiputken, sähköjohdot ja asennuskanavat tarvikkeineen asennettuna 45 EUR per metri / m. (pitkillä putkituksilla tulee tarve lisätä kylmäainetta. Se sisältyy lisämetrihintaan) Erikoisporaukset seinään lisätöinä max. 400 mm paksuudelle. Hinnat ovat EUR / kpl.  Timanttiporaus betoni/tiiliseinään. Sovitaan tapauskohtaisesti.  Timanttiporaus Siporex- ja kevytsoraharkkoseinään 50 EUR  Poraus massiivipuuseinään 40 EUR Rakennustelinetyökustannukset normaalista poikkeaviin asennuskorkeuksiin määritetään tapauskohtaisesti. Vanhan ilmalämpöpumppujärjestelmän purku voidaan tilata lisätöinä uuden järjestelmän asennuksen yhteydessä. Järjestelmän purku edellyttää kylmäaineiden käsittelyä ja sen saa suorittaa ainoastaan kylmäaineluvat omaava asentaja. Purkutyön hinta on 150 EUR.  Vanhan laitteiston purku sisältäen kylmäaineiden talteenoton ja pumppujen, sekä putkistojen purun  Pumpun ja sisäyksikön asianmukainen käsittely ja vieminen kierrätykseen  Järjestelmän kylmäaineen talteenotto ja jatkokäsittely määräysten mukaisesti  Ei sisällä mahdollisia rakenteiden paikkaus ja tiivistystöitä Asennuksiin ei sisälly  Asennuspaikan edusta raivaus, kuten huonekalujen siirto  Huonekalujen jne.. suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä  Maatelineen alustan maarakennustyöt  Mahdolliset rakennustelinetyöt  Maatelineen alustan maarakennustyöt  Ulkoyksikön kondenssiveden johtaminen pois laitteelta  Perusasennusta laajemmat sähkötyöt kuten sähkösyötön tuominen pääkeskukselta. Ulkoyksikön telineen valinta seinätelineen ja maatelineen välillä Perusasennuksen hintaan kuuluu seinäteline, joka kiinnitetään ulkoseinärakenteeseen. Seinärakenteesta ja sijoituspaikasta riippuen seinätelineen kautta voi tulla ulkoyksikön toiminnan ääniä, jotka saatetaan kokea sisällä haitallisina. Mahdolliset seinätelineen kautta välittyvät äänet voidaan poistaa asentamalla ulkoyksikkö asentajalta lisähintaan tilattavalle maatelineelle. Maatelineen asennuksessa on huomioitava, että alustan tulee olla routimaton, sekä kova ja painumaton. Kovaksi alustaksi soveltuu hyvin betonilaatat, jotka on asennettu asennushiekan varaan. Maatelineessä on säätöjalat, mutta on suositeltavaa, että betonilaatat on asennettu asennushiekan varaan samaan korkoon. Maateline voidaan asentaa myös terassin, parvekkeen, pihakivetyksen, betonitason, tai asfaltin päälle. Seinätelineen voi tilata asentajalta vaihdettavaksi maatelineeksi 50 euron lisähintaan. Sähköliitännät ilmalämpöpumpulle Perusasennuksen edellytys ilman sähkötöistä syntyviä lisäkuluja on, että ulkoyksikön läheisyydessä on sähköt maadoituksella ilmalämpöpumpun kytkemistä varten. Sähköissä tulee huomioida ilmalämpöpumpun tuoma lisäkuormitus. Sähköt varustetaan tarvittaessa turvakytkimellä Lisäsähkötöiden toteuttamisen ajankohta sovitaan asentajan kanssa erikseen. Pienemmät lisätyöt voidaan usein toteuttaa samanaikaisesti ilmalämpöpumpun asennuksen kanssa. Laajemmat sähkölisätyöt edellyttävät usein erillisen lisäkäynnin. Ilmalämpöpumpun asennuksen kotitalousvähennys Ilmalämpöpumpun perusasennuksen töiden osuus, sekä mahdolliset lisätyöt kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja sitä voi saada enintään 2250 EUR vuodessa. Vähennys on 40% arvonlisäverollisesta työn osuudesta ja vähennys suoritetaan ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Omavastuun osuus kotitalousvähennyksessä on 100 EUR (v. 2020).